Louise Prins portretschilder
________________________________________________________________________________________
Louise Prins muziek
________________________________________________________________________________________
Visvrouwenkoor Boter bij de Vis
Louise Prins heeft het Huisvrouwkoor De Dekselse Meiden, Het Visvrouwenkoor Boter bij de Vis, het Meezingkoor Uithoorn en het Amsterdamse koor Amsterdams Pierement opgericht. Tevens geeft ze leiding aan het Bolderkoor uit Amstelveen en begeleid regelmatig meezing-evenementen in buurthuizen en verschillende zorgcentra in de regio Noord - en Zuid Holland.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________